Krafla

10.04.2010 21:59

 Vulkanický komplex Krafla s 10 km širokou kalderou sa nachádza na severe Islandu. Kaldera bola vytvorená asi pred 100 000 rokmi, čo je doložené aj formáciami ryolitových tuffov z tohto obdobia. V nedávnej minulosti eruptovala v rokoch 1724 až 1729 a naposledy v rokoch 1975-84. Kalderu pretína zlomový systém v smere sever-juh, ktorý je príčinou všetkých sopečných aktívít v regióne.

 

(°zdroj wikipédia)