Mývatn

13.04.2010 00:35

Komárie jazero je plytké eutrofné jazero a nachádza sa v oblasti aktívnej vulkanickej činnosti v severnej časti Islandu, neďaleko sopky Krafla. Jazero a jeho okolie majú mokrade s mimoriadne bohatou faunou vodných vtákov, najmä kačíc. Jazero bolo vytvorené veľkou čadičovou lávovou erupciou pred 2300 rokmi , a okolitá krajina je typická sopečná krajina, plná lávových stĺpov a roklinových otvorov-pseudokráterov (pseudocraters). Z jazerá vyteká  rieka  Laxa  a je  bohatá na pstruhy a lososy.Tá smeruje na sever do Grónskeho mora.

Názov jazera (Islandské mý ("komár") a vatn ("jazero"), jazero komárov), pochádza z obrovského množstva múch (pakomárov), ktoré sa tu nachádzajú  v lete.

Názov Komárie jazero je niekedy používané nielen pre jazero, ale aj pre celé okolité obývané oblasti. Rieka Laxa, Komárie jazero a okolité mokrade sú chránené ako prírodné rezervácie.