život medzi ohňom a ľadom

život medzi ohňom a ľadom